XÂY DỰNG KHO THÔNG MINH CHO NHÀ MÁY

  1. Kho thông minh là gì? 

Kho thông minh về bản chất đó vẫn là nơi lưu trữ nguyên vật liệu và hàng hóa sản xuất nhưng có sử dụng máy móc và máy tính để hoàn thành các hoạt động kho thông thường do con người thực hiện trước đây. Các hoạt động này bao gồm xác định và nhận đơn đặt hàng, đếm sản phẩm, lưu trữ sản phẩm và ghi nhớ vị trí và gửi đơn đặt hàng đến đúng nơi. Các nhà kho thông minh thành công nhất tự động hóa gần như toàn bộ hoạt động và hành trình của hàng hóa từ nhà cung cấp đến khách hàng, với sai số không đáng kể.

Kho thông minh được lấy cảm hứng từ các nhà máy thông minh và áp dụng một môi trường định hướng dữ liệu tương tự. Chúng kết hợp nhiều công nghệ tự động và được kết nối với nhau để tạo ra một môi trường công nghệ trong đó hàng hóa và yêu cầu có thể được nhận, phân loại, sắp xếp, nhận dạng và chuẩn bị cho việc vận chuyển một cách tự động. Sự kết hợp giữa các công nghệ này cho phép nhân viên kho hàng tăng năng suất, chất lượng và hiệu quả của cơ sở của họ trong khi giảm số lượng lỗi xảy ra và giảm thiểu lượng nhân công cần thiết.

Nguồn: Amazon 

  1. Tại sao nên xây dựng kho thông minh? 

Mục tiêu của hệ thống kho thông minh là cung cấp cho các công ty khả năng kiểm soát theo thời gian thực, cho phép tối ưu hóa các quy trình và khả năng thực hiện các thay đổi tức thời để cải thiện tốc độ hoạt động. Kho thông minh cũng có thể loại bỏ phần lớn lỗi của con người, tăng cường an toàn và bảo mật trong cơ sở. Nhìn chung, lợi ích chính của nhà kho thông minh là khả năng tiết kiệm thời gian và tiền bạc cho công ty, tăng lợi nhuận và nâng cao mức độ hài lòng của khách hàng và khách hàng.

Nhà kho thông minh cũng ngày càng trở nên quan trọng và mang lại lợi ích khi nhu cầu quản lý hàng tồn kho ngày càng chính xác do sự gia tăng mua sắm trực tuyến. Điều cần thiết là các nhà bán lẻ trực tuyến phải cung cấp thông tin chính xác, theo thời gian thực cho người tiêu dùng về tính sẵn có của sản phẩm. Khả năng hiển thị dữ liệu được cung cấp bởi hệ thống kho thông minh cho phép điều này đồng thời giúp giảm tình trạng hết hàng, cải thiện dịch vụ khách hàng và tăng mức độ hài lòng của khách hàng, do đó tăng lòng trung thành của khách hàng và thương hiệu.

  1. Chi phí xây dựng kho thông minh? 

Chi phí xây dựng kho thông minh phụ thuộc vào rất nhiều yếu tố dưới đây: 

  • Diện tích kho 
  • Những công việc cần tự động hoá, tự động hoá một phần hay toàn phần? 
  • Mặt hàng là gì? 
  • Chất lượng vật liệu, máy móc ra sao? 
  • Thời gian thi công chuyển đổi kho thường sang kho thông minh

Nhìn chung, chủ sở hữu nên tính toán và chọn lựa kĩ lưỡng trước khi chuyển đồi vì chi phí đầu tư ban đầu tương đối lớn. 

Chia sẻ bài viết tại :