Tác giả: Võ Thị Anh Thư

Xe tự hành AGV/AMR: Tự động hoá giải quyết bài toán thiếu hụt lao động dịp Tết

Đại dịch COVID-19 đã gây ảnh hưởng rất lớn đối với ngành công nghiệp, thúc đẩy các doanh nghiệp phải đặt ra câu hỏi về quy trình và phương thức sản xuất của mình. Các doanh nghiệp cũng nhận thấy…

Đọc thêm

Robot trợ lý ứng dụng vào marketing và bán hàng như thế nào?

Kỷ nguyên công nghệ, robot đóng vai trò ngày càng quan trọng trong các nhà máy sản xuất, hệ thống vận chuyển, internet vạn vật, dịch vụ thông minh và sức khỏe y tế. Trong thời gian tới, robot sẽ…

Đọc thêm