Nơi bạn thể hiện khả năng của mình

Danh sách tuyển dụng

CNTT – Phần mềm
Full Time
PhenikaaX
CNTT – Phần mềm
Full Time
PhenikaaX
Hành chính / Thư ký
Full Time
PhenikaaX
CNTT – Phần mềm Điện / Điện tử Toán Tin ứng dụng
Full Time
PhenikaaX
Hành chính / Thư ký
Full Time
PhenikaaX
CNTT – Phần mềm Cơ khí / Ô tô / Tự động hóa
Full Time
PhenikaaX
CNTT – Phần mềm Cơ khí / Ô tô / Tự động hóa
Full Time
PhenikaaX