Có 04 loại AGV thông dụng nhất như sau:  a) Xe tự hành AGV dạng kéo (Towing Vehicle) Xe tự hành dạng kéo xuất hiện sớm nhất và  hiện tại vẫn đang được ứng dụng rộng rãi, hỗ trợ tốt…