Hà Nội, ngày 23 tháng 11 năm 2021 CTCP Phenikaa-X, Viettel Networks và Qualcomm đã ký kết thỏa thuận hợp tác chiến lược, chính thức triển khai dự án xây dựng tiểu đô thị đại học thông minh đầu tiên…