Chắc hẳn nhiều người mua robot sẽ thắc mắc robot có thể hoạt động hiệu quả trong vòng bao nhiêu năm. Thời gian sử dụng của robot bị ảnh hưởng rất nhiều bởi tần suất và môi trường hoạt động,…