Hôm nay ngày 06/12/2021, đại diện Phenikaa-X, Ecotek và Nippon Koei đã kí Biên bản ghi nhớ về "TỐI ƯU HÓA DỊCH VỤ GIAO THÔNG TẠI ECOPARK", trong đó các bên phối hợp sử dụng xe tự hành, xe buýt…