BÁO CHÍ NÓI VỀ CHÚNG TÔI

ĐỘI NGŨ

TS. LÊ ANH SƠN
giám đốc

THS. PHẠM HOÀNG SƠN
TRƯỞNG PHÒNG

PHẠM MINH HIẾU
KỸ SƯ

ths. phan thành nam
KỸ SƯ

ths. trần khánh dương
KỸ SƯ

NGUYỄN MINH PHƯƠNG
KỸ SƯ

VŨ HOÀNG DŨNG
KỸ SƯ

ĐỖ TIẾN THÀNH
KỸ SƯ

PHÙNG QUANG THÀNH
KỸ SƯ

THS. KHỔNG MINH
chuyên gia robot - tư vấn kỹ thuật

NHÂM VĂN TÙNG
KỸ SƯ

TRẦN NGỌC NGHĨA
KỸ SƯ

NGUYỄN VĂN DU
KỸ SƯ

LÊ MINH HIỆP
KỸ SƯ

THS. ĐẶNG TRUNG KIÊN
KỸ SƯ

ĐỖ QUỐC ĐẠT
KỸ SƯ

NGUYỄN VIỆT ANH
KỸ SƯ

ĐÀO TIẾN HUẤN
KỸ SƯ

our partners